RFCOMM 1.1 採用情報

本書は、ETSI TS 07.10 規格のサブセットを、Bluetooth 固有の適応を加えて規定した RFCOMM プロトコルを規定するものである。

正誤表23224は、RFCOMM 1.1への準拠を主張する場合に必須である。

Documents
RFCOMM 1.1 ZIP
Test Suite (TS) PDF
Implementation Conformance Statement (ICS) PDF
Test Case Reference List (TCRL) ZIP
Errata Service Release (ESR) 03 PDF
Errata Correction 23224: Update Conformance Section PDF
Get Help